Misija

Godīga Tirdzniecība nozīmē ne tikai iepirkšanas cenu garantiju sniegšanu ražotājiem- tā arī ietver sevī atbildību par šiem ražotājiem, ar mērķi sniegt viņiem atbalstu kafijas audzēšanā. Tas iekļauj sevī regulāras vizītes, uzmanības izrādīšanu ražotāju lūgumiem un vispārējās ekonomiskās situācijas novērtēšanu, kurā ražotāji dzīvo. Visbeidzot, Godīgas Tirdzniecības ietvaros tiek sniegts atbalsts ražotājiem tādas infrastruktūras izveidošanā, kas nodrošinās viņiem un viņu ģimenēm normālu dzīvi plantāciju rajonos. .
UCIRI: sadarbība ar 15 gadu stāžu
Šī kopiena, kas atrodas Čiapas kalnos Meksikā, apvieno 2500 mazos ražotājus un 55 dažādas indiešu kopienas. Arābikas plantācijas atrodas 2500 m augstumā, turklāt kafija tiek audzēta atbilsoši organiskiem standartiem. Peļņa, kas tika iegūta, izmantojot Godīgas Tirdzniecības principus, ļāva ieviest divus autobusu maršrutus, uzcelt medicīnas centru, banku un organiskās zemkopības skolas. Tas arī deva iespēju kopienai investēt līdzekļus ekonomiskās diversifikācijas projektos, ar mērķi novērst un apturēt iedzīvotāju migrāciju no lauku rajona. Rombouts kafejnīcas uzreiz sāka izmantot kafiju no UCIRI, pateicoties tās augstajai kvalitātei un attīstības projektiem. Ar katru mūsu vizīti, mēs arvien vairāk pārliecinamies, ka Godīgas Tirdzniecības principi iet roku rokā ar nepārtrauktu attīstību. Tēvs Franss Van Der Hoffs (sk. bildi), holandietis, kas ir kopienas dibinātājs un arī viens no Maksa Havelāra zīmes dibinātājiem, līdz šīm dienām dzīvo vietējo iedzīvotāju vidū, sniedzot viņiem palīdzību kopienas attīstīšanā.


Pēdējais brauciens: Venecuēla
Decembrī mēs apciemojām Venecuēlu, lai apmeklētu trīs kooperatīvus un novērtētu dažādu kafijas šķirņu kvalitāti uz vietas. Šī brauciena laikā mēs koncentrējāmies uz Biskukuju, Guariko, Azulas ieleju un Asopotru. Mums bija iespēja nogaršot lieliskas kvalitātes kafijas šķirnes un redzēt izmaiņas, kas notikušas Godīgas Tirdzniecības principu ieviešanas rezultātā Azulas ielejā, tādas kā administratīvā pārvaldes orgāna ieviešana ar mērķi uzlabot infrastruktūru. Šis kooperatīvs tika dibināts ar Barta Pauvela palīdzību (dzimis Gentā, Beļģijā), kas ir Godīgas Tirdzniecības un organiskās zemkopības sertifikātu menedžeris un sertificētājs. Ceļojuma gaitā mums uz kādu laiku pievienojās Žans-Žaks Pjēro, CIRAD (Francijas lauksaimniecības starptautiskās attīstības zinātnisko pētījumu centrs) profesors. Šī sadarbība ir balstīta uz kopīgu attīstības projektu ar Buskukujas ražotājiem, kas ir vērsts uz viņu kafijas kvalitātes paaugstināšanu un Kontrolētas izcelsmes vietas sertifikācijas sistēmas ieviešanu. Neskatoties uz Venecuēlā eksistējošiem eksporta ierobežojumiem, Rombouts mēģina uzsākt sadarbību ar kooperatīviem, kas tika apmeklēti ceļojuma laikā.


Kopā ar Malongo:
Haiti: uzņēmēju solidaritāte
Jau vairākus gadus Haiti cieš no katastrofālas ekonomiskās un politiskās situācijas. Šie apstākļi ir stipri negatīvi ietekmējuši valsti, kuru ANO atzinusi par vienu no vismazāk attīstītām pasaules valstīm. Bet neskatoties uz to, Haiti spētu ražot izcilas kvalitātes kafiju un kļūt par nozīmīgu nāciju- ražotāju. Turklāt Haiti iedzīvotāji, no kuriem 50% ir jaunāki par 15 gadiem, cieš no augsta bezdarba līmeņa. Malongo, Rombouts kompānijas meitas uzņēmums, koncentrējas uz šiem diviem aspektiem: kafijas audzēšanas veicināšana un atbalsta sniegšana sociālo un medicīnas programmu attīstībā.