Globālais līgums

Ņemot vērā dažu tendenču pasliktināšanos, kas apdraud apkārtējo vidi, cilvēka tiesības un darba standartu ievērošanu, ANO ģenerālsekretārs Kofi Annans Starptautiskajā ekonomiskajā forumā Davosā ierosināja ideju par Globālo līgumu. Kopš tā brīža Globālais līgums stājās īstenošanas fāzē. Rombouts izrādīja savu atbalstu un uzticību Līgumam, tādā veidā aizstāvot konkurētspējīgas un atvērtas pasaules ekonomikas koncepciju.

Kofi Annans uzstājās ar Globālā līguma ideju 1999. gada 31. janvārī. Līguma operatīvā fāze tika uzsākta ANO centrālajā birojā Ņujorkā 2000.gada 26.jūlijā.

 • Šī starptautiskā iniciatīva apvieno kompānijas un ANO dalībvalstu organizācijas cilvēka tiesību, darba standartu un apkārtējās vides aizsardzības jautājumos.
 • Uzņemoties saistības par Globālā līguma principu ievērošanu, Rombouts parādīja savu vēlmi nodrošināt cieņu pret cilvēku un cilvēka darbu, un darba un apkārtējās vides aizsardzības likumu ievērošanu.
  Ar Līguma palīdzību Rombouts vēlas sekmēt tūkstošu cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanu, kas pelna sev iztiku pateicoties kafijai, kā arī dalīties savā darba pieredzē ar dienvidu puslodes valstīm. Rombouts kompānijai šī ir izdevība paplašināt savu darbības sfēru un plānus, kas, vairāk nekā divdesmit gadu garumā, balstās uz cieņu pret apkārtējo vidi, cilvēka tiesībām un darba standartiem.
 • Globālā līguma principi:
  Globālā līguma principi attiecībā pret cilvēka tiesībām, darba un apkartējās vides standartiem ir universālas vienprātības objekts; tie ir iedvesmoti caur sekojošiem dokumentiem:
  - Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
  - Starptautiskās organizācijas darba deklarācija par pamatprincipiem un pamattiesībām darba sfērā
  - Riodežaneiro deklarācija par apkārtējo vidi un attīstību

Cilvēktiesības
Princips N° 1
Kompānijām tiek piedāvāts veicināt un cienīt starptautiskos likumus attiecībā pret cilvēka tiesībām savā darbības sfērā.

Princips N° 2
Kompāniju nepiedalīšanās garantija cilvēktiesību pārkāpšanas pasākumos.

Darba standarti Apkārtējā vide
Princips N° 3
Kompānijām tiek piedāvāts cienīt biedrošanās brīvību un atzīt darbinieku tiesības uz kolektīvām pārrunām.

Princips N° 4
Jebkura veida piespiedu darba aizliegšana.

Princips N°5
Pilnīga bērnu darba izslēgšana.

Princips N°6
Diskriminācijas likvidēšana profesionālajā sfērā un pieņemot darbā.

Princips N°7
Kopmānijām tiek piedāvāts ieviest preventīvos pasākumus ekoloģisko problēmu novēršanai.

Princips N°8
Iniciatīvu realizācija, lai panāktu atbildīgāku attieksmi pret apkārtējo vidi.

Princips N°9
Attīstības veicināšana un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana.

Cīņa pret korupciju
Princips N°10
Kompānijām tiek piedāvāts cīnīties pret jebkuru korupcijas veidu izpausmēm, ieskaitot naudas atmazgāšanu un kukuļdošanu.www.unglobalcompact.org