Ekoloģija

Šodien grupa ir ieviesusi jaunu ražotni, kas iekļauj sevī jaunu rūpnīcu un Malongo galveno ofisu. Šo iekārtu dizainā tiek ņemti vērā ekoloģiskie faktori:


- Zaļo zonu saglabāšana un jaunu koku stādīšana
- Dabisko jumtu segumu materiālu izmantošana
- Trokšņa piesārņojuma problēmas atrisināšana
- Dūmu un smaku novēršana ar katalīzes palīdzību, kas padara to klātbūtni gaisā nemanāmu

Turklāt, ēkas ekodizainā tiks izmantoti:
- Dabiskie būvniecības materiāli un metodes
- Geotermisko principu izmantošana gaisa kondicionēšanā
- Saules enerģijas izmantošana karstā ūdens iegūšanā

Visbeidzot, darba vide tiks orientēta uz darbinieku komfortu (telpas ar labu un spilgtu apgaismojumu, bērnu dārza ierīkošanu, utt.)